home pageKeertan.ca
Andromeda: home page
search Keertan.ca
keertan / 2017 /
play allAndromeda: 09.04.2017 - Guru Nanak Dev Jee's Gurpurab Rainsabhai
Simran
35:43 · 256 Kbit/s · 65.4 MB · MP3
Sayvak Kee Aradhaas Piaaaray
3:32 · 256 Kbit/s · 6.46 MB · MP3
Aaavah Meet Piaaaray
4:10 · 256 Kbit/s · 7.63 MB · MP3
Bin Tayl Dheevaa Kia Jalai
21:33 · 256 Kbit/s · 39.45 MB · MP3
Mayray Laal Jeeao Tayraa Ant N Jaanaa
15:50 · 256 Kbit/s · 28.99 MB · MP3
Sifat Saram Kaa Kaparaa Maangao
18:51 · 256 Kbit/s · 34.53 MB · MP3
Maadho Ham Aaisay Too Aaisaa
14:23 · 256 Kbit/s · 26.33 MB · MP3
Satinaam Paryh Mantr Sunnaaiaa
19:46 · 256 Kbit/s · 36.19 MB · MP3
Mittiaa Andhayraa Chandh Chariaa
23:19 · 256 Kbit/s · 42.7 MB · MP3
Preetam Kai Dhays Kaisay Baatan Say Jaaieeaai
18:15 · 256 Kbit/s · 33.42 MB · MP3
Satigur Naanak Pragattiaa
14:07 · 256 Kbit/s · 25.85 MB · MP3
Ekai Ekai Ek Toohee
21:28 · 256 Kbit/s · 39.31 MB · MP3
Kalijug Baabay Taariaa
20:03 · 256 Kbit/s · 36.71 MB · MP3
Dhayv Dhayv Raajan Kay Raajaa
20:18 · 256 Kbit/s · 37.19 MB · MP3
Gur Naal Tul N Lagiee
25:00 · 256 Kbit/s · 45.76 MB · MP3
Dhan Naanak Tayree Vaddee Kamaiee
21:22 · 256 Kbit/s · 39.14 MB · MP3
Dhan Dhan Hamaaray Bhag
23:52 · 256 Kbit/s · 43.71 MB · MP3
search allmusic.com
powered by Andromeda version 1.9.3.6 PHP