home pageKeertan.ca
Andromeda: home page
search Keertan.ca
keertan / 2018 /
play allAndromeda: 11.11.2018 - Engagement Program - Dasmesh Darbar
Bibi Sarbjot Kaur - Simran
46:20 · 192 Kbit/s · 63.62 MB · MP3
Bhai Puneet Singh - Thir ghar baisahu har jan pyaare
5:55 · 192 Kbit/s · 8.12 MB · MP3
Bibi Taran Kaur - Saadhsangath ke aasarai
9:21 · 192 Kbit/s · 12.83 MB · MP3
Bibi Divnoor Kaur - Aoukhee Gharree n dhaekhan dhaee
10:04 · 192 Kbit/s · 13.83 MB · MP3
Bhai Prabhgun Singh - Machhee dhe parvaar vaangh
14:14 · 192 Kbit/s · 19.55 MB · MP3
Bhai Surinder Singh - Keerath prabh kee gaao maeree rasanaan
21:54 · 192 Kbit/s · 30.08 MB · MP3
Bibi Amerjeet Kaur - prabh thum thae lehanaathoon maeraa gehanaa
19:47 · 192 Kbit/s · 27.17 MB · MP3
Bibi Keerat Kaur - Gobidh jeeo thoo maerae praan adhhaar
17:24 · 192 Kbit/s · 23.89 MB · MP3
Bibi Simran Kaur - Sabh thae vadd samarathh guradhaev
17:14 · 192 Kbit/s · 23.66 MB · MP3
Bibi Harjit Kaur - Santhaa kae kaaraj aap khaloeiaa
50:52 · 192 Kbit/s · 69.86 MB · MP3
search allmusic.com
powered by Andromeda version 1.9.3.6 PHP